Хиберд
Feel the crack.
...оно же флуд. Жгите и выжигайте.

@темы: Флуд